Varför valde jag ProHelia?

Fredrik Andersson
Butikschef, ICA Folkes Livs

– Chefsstöd och hjälp med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är enormt viktigt för mig som småföretagare.

Det är två saker som Prohelia hjälper mig med som jag ser som helt ovärderliga. Chefsstödet jag får av dem är ett. En form av ledarskapscoach-ning där vi tillsammans går igenom olika frågeställningar som dyker upp på en arbetsplats och där jag inte alltid är helt säker på hur jag bäst ska lösa dem. Då är det bra att någon utifrån, som dessutom är utbildade beteendevetare och psykologer, kommer med förslag på lösningar och följer upp med utvärderingar efteråt. Här hjälper de mig att vara en bättre chef för mina anställda.   

Genom Prohelia får vi också ett rutinmässigt förhållningssätt till vår arbetsmiljö. Här involverar Prohelia alla anställda och intervjuar dem enskilt och tar in deras synpunkter. Sedan sker en sam-manställning och en utvärdering med förslag på åtgärder som gynnar allas arbetssituation. Vi känner att det är en stor skillnad att få den här hjälpen externt istället för att försöka resonera oss fram till egna lösningar. Här hjälper de oss att utvecklas och bli en bättre arbetsplats.