Varför valde jag ProHelia?

Jan Andersson
Personalansvarig, Bildemo

– Utbildning i första hjälpen och hjärt- lungräddning ger livsviktig kunskap.

På ett både proffsigt och samtidigt lekfullt sätt såg Prohelia till att båda utbildningarna blev väldigt lyckade och gav alla deltagare något viktigt att ta med sig – med rätt kunskaper kan man rädda liv och förebygga lidande.

På utbildningen i första hjälpen simulerades vissa situationer som var branschrelaterade och kan uppstå i vår verksamhet, men också mer allmänna tillstånd. I olika case uppträdde människor på ett visst sätt och sedan skulle vi i mindre grupper lista ut vad det kunde röra sig om för skada eller sjukdom för att kunna ingripa på ett bra sätt. Det var väldigt spännande och lärorikt. Det blev tydligt att det satte igång många tankar hos alla och det var mycket snack i personalen efteråt om hur viktigt det här är.

Inför utbildningen i hjärt- lungräddningen köpte vi in 15 provdockor som använde när vi lärde oss hur man ska gå tillväga i skarpt läge. Sedan fick de som ville låna hem dockorna och det var många som nappade på det och körde utbildning med släkt och vänner, så det blev en riktig succé.