Varför valde jag ProHelia?

Jan Jansson
Lagerchef/säljare, Beijer Byggmaterial

En sammanvägd hälsostatus för alla medarbetare ger oss rätt verktyg att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

För att kunna minimera skador och sjukdomar på vårt företag måste vi ha en rättvisande bild av vad som faktiskt skapar problemen och vad vi kan göra för att undvika dem. Därför har alla anställda genomgått en hälsoundersökning hos Prohelia som vi samarbetar med. Där samtalade man också om hur man upplevde sin situation på företaget både fysiskt och psykiskt. Sedan skickades resultaten från undersökningen hem till de anställda. Samtidigt fick vi som företag en sammanvägning av alla synpunkter som kommit fram i form av en hälsostatus för företaget och en bra bild av vilka olika förslitningar, skador och värk som är arbetsrelaterade.

Utifrån vår hälsostatus återkopplade Prohelia med förslag på förbättringsåtgärder, främst med fokus på ergonomi för att minimera belastningsskador som kan uppstå om man till exempel sitter fel vid sin arbetsplats. Nästa steg är att ta hjälp av Prohelias sjukgymnast för att fortsätta arbetet med att skapa bästa tänkbara arbetsplatser för alla anställda.