Varför valde jag ProHelia?

Malin Gardikro
HR-chef, Bjerking AB

En bra anpassad rehabilitering underlättar för sjukskrivna medarbetare att snabbare komma tillbaka i arbete.

När en medarbetare blir sjuk är det många delar som ska fungera för ett snabbt tillfrisknande och möjlighet att börja jobba igen. Att då ha en partner som Prohelia underlättar väldigt mycket. Från läkare som sjukskriver och tar beslut om eventuell medicinering samt eventuell kontakt med kompletterande expertis till rådgivning i individärenden och utlåtanden till Försäkringskassan. Detta hela tiden i nära dialog med oss på företaget kring en tydlig plan för rehabiliteringen. De har ett bra helhetsperspektiv, och ser både medarbetarens behov, men också företagets möjligheter att tillgodose dem.

Vi har också använt oss av Prohelia för att arbeta förebyggande med frågor kring bl.a. stress och vilka signaler man ska vara vaksam på och hur man agerar för att undvika det. Våra årliga hälsoundersökningar genomförs också på våra kontor vilket spar tid och underlättar för våra medarbetare samtidigt som det är kostnadseffektivt för företaget.

Vi uppskattar att samarbeta med en företagshälsovård som erbjuder helheten och samtidigt finns lokalt och är lyhörda för våra behov och väldigt flexibla. De är helt enkelt en kompetent partner som gör att det är lätt att ta hjälp och att få hjälp.