Varför valde jag ProHelia?

Ulf Lindvall
VD, Lindvalls Kaffe

Prohelia har bokstavligen talat räddat livet på en medarbetare.

Det jag uppskattar mest med Prohelia är att de har ett väldigt brett tjänsteutbud och erbjuder en helhet kring företagshälsovård som vi har haft mycket glädje av genom åren. En gång gjorde det skillnad på liv och död.

Våra årliga undersökningar följs upp och behandlingar blir genomförda på ett snabbt och effektivt sätt. De håller även ihop och effektiviserar processen vid allvarligare tillstånd och lotsar och remitterar vidare så den som är sjuk hamnar rätt på en gång. Vi märker att de har ett brett och bra kontaktnät och verkligen vet vart man vänder sig vid olika sjukdomar.

Sedan är de en bra samtalspartner vid större frågor och ärenden och visar alltid ett väldigt stort engagemang i en kontinuerlig dialog. Om det uppstår ett krisläge finns de alltid nära och är väldigt tillgängliga. Inget krångel eller väntan på tider så läkarbesök hos Prohelia är effektivare och leder till snabbare åtgärder än andra alternativ.

Viktigaste av allt är att våra medarbetare verkligen gillar och känner förtroende för Prohelia och tycker att det fungerar väldigt bra med både hälsokontrollerna, uppföljningen och läkarbesöken vid sjukdom.